دی ام تی موزیک

دانلود اهنگهای سوگند mp3 - دی ام تی موزیک

دانلود آهنگ حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه یی…حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه ییواسه من تیریپ میای که خیلی بالاییپستونک بخور تو هنوز خیلی جا دارییارو فک میکنه دمه سن باباییشبا بقله مامی میخوابه واس ده لالاییخب دیگه وقت خوابه باید بری تو جاتمسواک یادت نره دندونات نشه خرابپیش پیش لالا پیش پیش لالابچم داره خوابش میادمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدهستم با رُفقا فقط قلیون به دستدستور میدم به تو رفیق ویالون بزنخلاصه همه چی اُوکیه الان بالاییمولی داش نه با سیگاری فازه بیکاریماها سالمیم و تفریحمون یه قول دو قولهمهم نیست تو چی فکر میکنی به تخممونهآره ما قولدریم و لاتیم داستان داریمشبا به جا رخت خواب تویه بازداشتگاهیمخلاصه به ما نمیخوری خودتم فهمیدیپس بشین با خاله آشپزی یاد بگیرولی اینو به گوشت حلق آویز کنکه سوگند بالا میمونه تو از خود بی خودمیشی که چرا هنوز من این پایینمزایع اون بالا بالا ها ها هاچون رپ واس من زندگیواس شما تو دفترچه ی خاطره هامیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدخیلی خاله زنکی آره دیگه بابا بس کن دیگه اهخاله زنک بازیم دیگه حدی داره دیگه باباخسته نشدی؟ هی کی چی میپوشه؟ کی چی میخوره؟ول کنین بابا بچسبین به کاره خودتون ای باباها ها ها سوگند … حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه یی سوگند

  • تاریخ : 3rd آگوست 2023
  • موضوع : سوگند
  • بازدید : 15 بازدید

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه دی ام تی موزیک ♭ دانلود اهنگ حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه یی…حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه ییواسه من تیریپ میای که خیلی بالاییپستونک بخور تو هنوز خیلی جا دارییارو فک میکنه دمه سن باباییشبا بقله مامی میخوابه واس ده لالاییخب دیگه وقت خوابه باید بری تو جاتمسواک یادت نره دندونات نشه خرابپیش پیش لالا پیش پیش لالابچم داره خوابش میادمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدهستم با رُفقا فقط قلیون به دستدستور میدم به تو رفیق ویالون بزنخلاصه همه چی اُوکیه الان بالاییمولی داش نه با سیگاری فازه بیکاریماها سالمیم و تفریحمون یه قول دو قولهمهم نیست تو چی فکر میکنی به تخممونهآره ما قولدریم و لاتیم داستان داریمشبا به جا رخت خواب تویه بازداشتگاهیمخلاصه به ما نمیخوری خودتم فهمیدیپس بشین با خاله آشپزی یاد بگیرولی اینو به گوشت حلق آویز کنکه سوگند بالا میمونه تو از خود بی خودمیشی که چرا هنوز من این پایینمزایع اون بالا بالا ها ها هاچون رپ واس من زندگیواس شما تو دفترچه ی خاطره هامیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدمیدونی تو زندگی چی تفریحه براتاز این کارا زیاد بکن چون سوژست براماز این منطقه دور شو تا که صدات نیاداینقدر حرف بزن تا که جونت درآدخیلی خاله زنکی ، آره دیگه بابا ، بس کن دیگه اهخاله زنک بازیم دیگه حدی داره دیگه باباخسته نشدی؟ هی کی چی میپوشه؟ کی چی میخوره؟ول کنین بابا بچسبین به کاره خودتون ای باباها ها ها سوگند ….حالا هی بشینو تو از ما حرف بزنمنم ریلکس اصلا برام مهم نیست پسردیگه دور دوره منه تو از دور خارجینگات میکنم میخندم بهت چون شبیه نون خامه یی با صدای سوگند به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SVGND | HALA HY BSHYNV TV AZ MA HRF BZNMNM RYLKS ASLA BRAM MHM NYST PSRDYGH DVR DVRH MNH TV AZ DVR KHARJYNGAT MYKNM MYKHNDM BHT CHVN SHBYH NVN KHAMH YY…HALA HY BSHYNV TV AZ MA HRF BZNMNM RYLKS ASLA BRAM MHM NYST PSRDYGH DVR DVRH MNH TV AZ DVR KHARJYNGAT MYKNM MYKHNDM BHT CHVN SHBYH NVN KHAMH YYVASH MN TYRYP MYAY KH KHYLY BALAYYPSTVNK BKHVR TV HNVZ KHYLY JA DARYYARV FK MYKNH DMH SN BABAYYSHBA BGHLH MAMY MYKHVABH VAS DH LALAYYKHB DYGH VGHT KHVABH BAYD BRY TV JATMSVAK YADT NRH DNDVNAT NSHH KHRABPYSH PYSH LALA PYSH PYSH LALABCHM DARH KHVABSH MYADMYDVNY TV ZNDGY CHY TFRYHH BRATAZ AYN KARA ZYAD BKN CHVN SVZHST BRAMAZ AYN MNTGHH DVR SHV TA KH SDAT NYADAYNGHDR HRF BZN TA KH JVNT DRADMYDVNY TV ZNDGY CHY TFRYHH BRATAZ AYN KARA ZYAD BKN CHVN SVZHST BRAMAZ AYN MNTGHH DVR SHV TA KH SDAT NYADAYNGHDR HRF BZN TA KH JVNT DRADHSTM BA RُFGHA FGHT GHLYVN BH DSTDSTVR MYDM BH TV RFYGH VYALVN BZNKHLASH HMH CHY AُVKYH ALAN BALAYYMVLY DASH NH BA SYGARY FAZH BYKARYMAHA SALMYM V TFRYHMVN YH GHVL DV GHVLHMHM NYST TV CHY FKR MYKNY BH TKHMMVNHARH MA GHVLDRYM V LATYM DASTAN DARYMSHBA BH JA RKHT KHVAB TVYH BAZDASHTGAHYMKHLASH BH MA NMYKHVRY KHVDTM FHMYDYPS BSHYN BA KHALH ASHPZY YAD BGYRVLY AYNV BH GVSHT HLGH AVYZ KNKH SVGND BALA MYMVNH TV AZ KHVD BY KHVDMYSHY KH CHRA HNVZ MN AYN PAYYNMZAYA AVN BALA BALA HA HA HACHVN RP VAS MN ZNDGYVAS SHMA TV DFTRCHH Y KHATRH HAMYDVNY TV ZNDGY CHY TFRYHH BRATAZ AYN KARA ZYAD BKN CHVN SVZHST BRAMAZ AYN MNTGHH DVR SHV TA KH SDAT NYADAYNGHDR HRF BZN TA KH JVNT DRADMYDVNY TV ZNDGY CHY TFRYHH BRATAZ AYN KARA ZYAD BKN CHVN SVZHST BRAMAZ AYN MNTGHH DVR SHV TA KH SDAT NYADAYNGHDR HRF BZN TA KH JVNT DRADKHYLY KHALH ZNKY ، ARH DYGH BABA ، BS KN DYGH AHKHALH ZNK BAZYM DYGH HDY DARH DYGH BABAKHSTH NSHDY؟ HY KY CHY MYPVSHH؟ KY CHY MYKHVRH؟VL KNYN BABA BCHSBYN BH KARH KHVDTVN AY BABAHA HA HA SVGND ….HALA HY BSHYNV TV AZ MA HRF BZNMNM RYLKS ASLA BRAM MHM NYST PSRDYGH DVR DVRH MNH TV AZ DVR KHARJYNGAT MYKNM MYKHNDM BHT CHVN SHBYH NVN KHAMH YY With Text And 2 Quality 320 And 128 On dmtmusic.ir

  • تاریخ : 26th جولای 2023
  • موضوع : سوگند
  • بازدید : 23 بازدید

هم اکنون از دی ام تی موزیک♪ دانلود اهنگ خوش باشی هرجا با هر که هستی… با صدای سوگند به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎤

Download Old Music BY : SVGND | KHVSH BASHY HRJA BA HR KH HSTY… With Text And 2 Quality 320 And 128 On dmtmusic.ir